(odgađanje postupka) Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

Datum objave: 08.03.2021. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Državna agencija za istrage i zaštitu

 

Broj: 16-12-16-1840-7 /21

I. Sarajevo, 05.03.2021, godine

 

Na osnovu člana 8. stava (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) i člana 100. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), rješavajući po žalbi firme „SONS" d.o.o. Istočno Sarajevo, ul. Nikole Tesle bb, izjavljenoj na Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda i registracije vozila, broj 16-12-16-1840-5/21 od 23.02.2021. godine, a za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, donosi

 

ZAKLJUČAK

ODGAĐA SE postupak javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije vozila, za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, do okončanja postupka po žalbi firme „SONS" d.o.o. Istočno Sarajevo.

 

Obrazloženje

 

Firma „SONS" d.o.o. Istočno Sarajevo, koju zastupa punomoćnik, Boris Mandić, advokat iz Istočnog Sarajeva, preuzela je dana 23.02.2021. godine Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda i registracije vozila, broj 16-12-16-1840-5/21 od 23.02.2021. godine, sačinjen u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 40/16), a za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija).

Nezadovoljni dijelom teksta navedenog poziva, dana 03.03.2021. godine blagovremeno su izjavili žalbu.

Obzirom da izjavljana žalba, u skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), odgada nastavak postupka javne nabavke, zaključivanje i/ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma do donošenja odluke Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, postupak javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije vozila, a za potrebe Agencije, odgađa se do donošenja odluke po žalbi.

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Po okončanju postupka po žalbi, učesnici postupka biće obavješteni o daljem toku postupka nabavke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: