Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - Nabavka usluga objava u Službenom glasniku BiH

Datum objave: 12.02.2021. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka d) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14),v.d.Direktor KJP ZOI'84 OCS d.o.o. donosi

 

ODLUKU

o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama

 

Član 1. (Predmet odluke)

Nabavka usluga objava u Službenom glasniku BiH za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za 2021. godinu izuzima se od primjene Zakona o javnim nabavkama.

Član 2. (Vrijednost nabavke)

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. ove odluke je do 5.800,00 KM bez PDV-a, u skladu sa planiranim uslugama i izvjesnim sredstvima.

Član 3. (Izvor finansiranja)

Usluge koje su predmet ovog postupka javne nabavke će se finansirati iz vlastitih sredstava.

Član 4. (Vrsta postupka)

Postupak predmetne javne nabavke će se provoditi sa dobavljačem koji ima zakonski monopol na tržištu, odnosno JP NIO „Službeni list BiH"

Član 5. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Obzirom da za predmet nabavke iz člana 1 .ove Odluke tržište za vršenje navedenih usluga nije otvoreno za konkurenciju ispunjeni su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u skladu sa članom 10.stav (1) tačka d).

Sva obavještenja o nabavci,dodjeli ugovora,poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ех ante obavještenje o transparentnosti i predhodno informacijsko obavještenje kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na poratal javnih nabavki. Sažetak svih obavještenja objavljuju se u Službenom glasniku BiH. JP NIO „Službeni list BiH Sarajevo je izdavač „Službenog glasnika BiH" Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

 

Вгој:517/21

Sarajevo, 10.02.2021. godine

 

Dostavljeno:

-  Odjel za nabavke,

 

v.d.Direktor KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

Edis Baković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: