Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH - usluge snabdijevanja električnom energijom (Fond) 1/21

Datum objave: 25.02.2021. 09:47 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Unsko-Sanski kanton 

OPĆINA KLJUČ

Javna ustanova „Općinski fond zа komunalne djelatnosti i infrastrukturu Ključ

 

Broj : 01-23- 1-9/21 

Datum: 11.02.2021.g.

 

Na osnovu Člana 10. stav I, tačka d) i člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegov ine (Sl.glasnik BiH broj: 39/14) i člana 3. Odluke o komunalnim djelatnostima Opčine Ključ (Sl.glasnik opčine  Ključ, broj: II II), direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ je donio

 

ODLUKU

o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja električnom energijom (Fond) 1/21

 

Član 1.

Izuzima se od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: usluge snabdijevanja električnom energijom (Fond) 1/21.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 711,24 KM.

Za sprovodenje predmetne nabavke sredstva će biti obezbijeđena po Odluci o privremenom finansiranju općine Ključ za period januar-mart 2021. godine, broj: 01-11-2-5-1/21 od 04.01.2021. godine, ek. kod 613200, iz stavke: izdaci za energiju.

Član 2.

Plaćanje za usluge iz člana I. ove odluke je 30 dana od dana dostave mjesečnog računa-1 fakture.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena na vveb stranici Ugovornog organa.

 

Obrazloženje

S obzirom da je predmet nabavke: usluge snabdijevanja električnom energijom (Fond) 1/21, da tržište za navedene usluge nije otvoreno za konkurenciju i da snabdijevanje el. energijom može obavljati samo Elektroprivreda BiH, ispunjeni su uslovi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, u skladu sa članom 10. stav I. tačka d) Zakona.

Pri donošenju Odluke, direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Ključ, a što je osnov za izradu Finansijskog plana za 2021. godinu. Finansijski plan još nije usvojen od strane Općinskog vijeća, ali nema sumnje u to da će u toku realizacije ugovora biti usvojen Finansijski plan, odnosno obezbijeđena sredstva za predmetnu nabavku, s obzirom da se ista nabavka ponavlja svake godine, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbjeđena sredstva za isplatu, te da postoji pravni osnov za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu utvrđenog Činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: