Odluka o namjeravanoj reorganizaciji (pripajanju)​ društva BERSHKA BH d.o.o. Sarajevo, društvu ZARA BH d.o.o. Sarajevo

Datum objave:21.11.2020. 08:41 / Izvor: Dnevni Avaz, 21.11.2020.

Na osnovu člana 64., 65., 66. stav 2. i člana 357. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 81/15) i člana 40. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14) društvo „BERSHKA BH" d.o.o. Sarajevo dana 20.11.2020. godine javno objavljuje

 

ODLUKU O NAMJERAVANOJ

REORGANIZACIJI (PRIPAJANJU)

 

Član 1.

Društva „MASSIMO DUTTI BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-0543-13 sa određenim ID: 4201891850000, „BERSHKA BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano u Registar privrednih društava.Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-0008-12 sa određenim ID: 4201723550009, „PULL&BEAR BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-1090-11 sa određenim ID: 4201721850005, „STRADIVARIUS BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-1074-11 sa određenim ID: 4201721260003 („Društva koja se pripajaju") namjeravaju izvršiti reorganizaciju i to pripajanjem privrednom društvu „ZARA BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa registrovanom adresom sjedišta u Sarajevu u ulici Vrbanja br. 1, Poslovna kula, 6 sprat, Sarajevo - Centar, upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem MBS: 65-01-1072-11 ("Društvo sljednik").

 

Član 2.

Društvo sljednik će nakon pripajanja Društava koja se pripajaju nastaviti pravni kontinuitet svog rada i Društava koja se pripajaju, a Društva koja se pripajaju će se brisati iz Registra privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu bez provođenja postupka likvidacije

 

Član 3.

Društva koja se pripajaju će se pripojiti Društvu sljedniku prijenosom cjelokupne imovine na Društvo sljednika bez provođenja postupka likvidacije, a Društvo sljednik će preuzeti prava i obaveze Društava koja se pripajaju, te na taj način postati univerzalni sukcesor Društava koja se pripajaju.

 

Član 4.

Društvo sljednik i Društva koja se pripajaju su temeljem ovlaštenja "INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL" S.A., Španija kao jedinog osnivača svih društava učesnika, sačinili i utvrdili Plan reorganizacije koji sadrži sve propisane elemente u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se u zakonom propisanom roku po objavljivanju ove odluke donijeti Odluka o pripajanju odnosno prihvatanju pripajanja Društava koja se pripajaju.

 

Član 5.

Ova Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli Društava koja se pripajaju i Društva sljednika, te u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a na osnovu koje će se, uz ostalu dokumentaciju propisanu članom 40. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine podnijeti prijava za upis pripajanja nadležnom registru privrednih društava.

 

 

Datum: 20.11.2020. godine         „BERSHKA BH" d.o.o. Sarajevo

                                                            Ana Rogić - prokurista

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: