Odluka o namjeravanoj reorganizaciji (promjeni oblika društva iz dioničkog u društvo sa ograničenom odgovornošću)

Datum objave: 30.06.2017. 09:01 / Izvor: Oslobođenje, 30.06.2017.

Broj: 524/17

Tuzla, 29.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 66. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15), na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor društva "UNIVERZALPROMET" Dioničko društvo Tuzla na sjednici održanoj dana 29.06.2017. godine donosi sljedeću:

 

ODLUKU

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI (PROMJENI OBLIKA DRUŠTVA IZ DIONIČKOG U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 

Član 1.

Društvo "UNIVERZALPROMET" Dioničko društvo Tuzla ima namjeru izvršiti promjenu oblika iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a koje će kao pravni sljednik nastaviti kontinuitet rada društva, sa pravima i obavezama koje je imalo prije promjene oblika.

Član 2.

O prednje navedenom obavještavaju se povjerioci i jedini dioničar društva.

Član 3.

Naredna, 21. vanredna Skupština društva će odlučivati o prijedlogu odluke o promjeni oblika društva iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu Plana reorganizacije sa izvještajem revizora.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u dnevnim novinama najmanje 30 dana prije datuma odlučivanja Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Sead Hadžimusić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: