Odluka o pokretanju postupka direktnih sporazuma za nepredvidive javne nabavke roba malih vrijednosti

Datum objave: 21.01.2020. 10:13 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-4/20

Datum: 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. i člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i 11/15), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka direktnih sporazuma za nepredvidive javne nabavke roba malih vrijednosti

 

I.

Pokreće se javna nabavka roba:

1. Predmet javne nabavke: Nepredvidive javnenabavke roba malih vrijednosti.

2. Ova javna nabavka nije obuhvaćena Planom javnih nabavki.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 1.000,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2020. godinu.

5. Postupak za dodjelu ugovora: Direktni sporazum.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

II.

Javne nabavke iz tačke I. ove Odluke podrazumjevaju javne nabavke koje Opština Oštra Luka, kao Ugovorni organ ne može predvidjeti, i za koje je praktično nemoguće tražiti pismeni prijedlog cijene (kupovina u trgovini, cvjećari i sl.). Zaključenim ugovorom o svakoj javnoj nabavci provedenoj u skladu sa ovom Odlukom, a koje podrazumijevaju nabavke iz stava 1. ove tačke Odluke, smatraće se svaki ispostavljeni račun za iste dostavljen od strane dobavljača.

 

III.

Zadužuje se Služba za finansije Opštinske uprave Opštine Oštra Luka da po svakoj javnoj nabavci izvršenoj u skladu sa ovom Odlukom, u roku od 5 dana od dana zaprimanja svakog računa iz tačke II. stav 2. ove Odluke, kopiju istog dostavi službeniku za javne nabavke. Zadužuje se službenik za javne nabavke da na osnovu svakog dostavljenog računa iz stava 1. ove tačke Odluke izvrši unos izvještaja o provedenom postupku javne nabavke korištenjem Informacionog sistema E-nabavke.

 

IV.

Ova Odluka imaće važnost do utroška procijenjenih finansijskih sredstava iz njene tačke I., ili najkasnije do 31.03.2020. godine.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

 

Dostavljeno:

− Načelniku,

− Opštinskoj upravi,

− Službenom glasniku,

− a/a.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: