Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uređenja korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora, lokalitet Srednja Omanjska

Datum objave: 01.08.2017. 12:02 / Izvor: Akta.ba, Broj 4, 05.04.2017.

OPŠTINA USORA

 

Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 90., a u vezi je sa člankom 87. stavak (3) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članaka 41. i 108. Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik Općine Usora'', broj: 02/08) u predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi radova: ''Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora'', lokalitet Srednja Omanjska, Općina Usora, Općinski načelnik

 

d o n o s i : O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke

 

1. Odobrava se pokretanje postupka dodjele ugovora o javnoj nabavi: ''Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora'', lokalitet Srednja Omanjska, općina Usora.

2. Procijenjena vrijednost nabave predmetnih radova iz točke 1. ove Odluke iznosi 2.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

3. Javna nabava radova iz tačke 1. ove Odluke finansirat će se iz Proračuna Općine Usora za 2017. godinu.

4. Postupak dodjele ugovora o javnoj nabavi radova iz tačke 1. ove Odluke će se provesti putem Izravnog sporazuma, sukladno Zakonom o javnim nabavkama BiH.

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će se ''kriterij najniže cijene“.

 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 Broj:02-25-07/17 

Datum, 28.03.2017. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: