Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga nadzora za građevinske, mašinske i elektro radove u server sobi

Datum objave: 04.03.2021. 11:32 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1), člana 87. stav (1) pod b) i stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine broj: 07-3-02-850/16 i u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj 90/14), ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Herdegovine, donosi,

 

ODLUKU

O POKRETANjU POSTUPKA NABAVKE NADZORA ZA GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE I EJIEKTPO RADOVE U SERVER SOBI

 

Član 1. (Predmet)

Ovom Odlukom pokreće se postupak nabavke nadzora za građevinske, mašinske i elektro radove u server sobi. JRJN oznaka predmeta nabavke: 71247000-1, Nadzor građevinskih radova (u daljem tekstu: nabavka), za potrebe Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Vrsta postupka) Nabavka iz člana 1. ove Odluke vrši se putem direktnog sporazuma.

 

Član 3.

(Procijenjena vrijednost nabavke)

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 4. (Način finansiranja)

Nabavka se realizuje na osnovu budžeta Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a knjiži se na konto 613919- ugovorene usluge.

 

Član 5. (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Član 5. (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 11-3-02-3603-8/20

Datum: 16.12.2020.godine

 

http://www.mvteo.gov.ba/attachments/bs_Home/Javne_nabavke_i_oglasi/Obavje%C5%A1tenje_o_javnoj_nabavci/22022021%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: