Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga najma pozornice i rasvjete za program svečanog otvorenja Manifestacije Kladuška zima 2019

Datum objave: 08.01.2020. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 05.12.2019.

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 05-14-2920/19 Velika Kladuša, 05.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. Stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/16) i člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, dana 04.07.2019. godine, donio je slijedeću

O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i rasvjete za program svečanog otvorenja Manifestacije „Kladuška zima 2019“, a za potrebe Općine Velika Kladuša

Član 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i rasvjete za program svečanog otvorenja Manifestacije „Kladuška zima 2019“, a za potrebe Općine Velika Kladuša.

 Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. na godišnjem nivou manja je od 6.000,00 KM, a sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u Budžetu Općine Velika Kladuša, sredstva za održavanje Manifestacije „Kladuška zima 2019“.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

OPĆINSKI NAČELNIK Fikret Abdić,dipl.ing.s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: