Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja

Datum objave: 26.02.2021. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Službeni glasnik Opštine Oštra Luka, broj: 4/21

Utorak, 23. februar, 2021. godine

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj:  02-020-32/21 

Datum:  17.02.2021. godine

 

Na osnovu člana  18.  stav  1.  I člana  90.  Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik Bosne I Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i  11/15),  člana  59.  i  82.  stav  3.  Zakona o lokalnoj samoupravi  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:  97/16  i  36/19),  člana  60.  Statuta Opštine Oštra Luka  („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi: 

 

ODLUKU

O pokretanju postupka javne nabavke za usluge osiguranja

 

I.

Pokreće se postupak javne nabavke usluga: 

1.Predmet javne nabavke: Nabavka usluga osiguranja za 2021/2022. godinu. 

(Nabavka podrazumijeva usluge obaveznog kolektivnog  osiguranja zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka od posledica nesrećnog slučaja I usluga obaveznog osiguranja od auto odgovornosti za tri vozila u 2021/2022. godini). 

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2021. godinu: 21. 

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 1.400,00 KM bez PDV-a. 

4.Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za  2021.  godinu, na kontu: 412700 - „Rashodi za usluge osiguranja“.

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum. 

6.Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja. 

7.Postupak otvaranja ie valuacije ponuda će izvršiti Komisija za javne nabavke, koja će biti imenovana  posebnim rješenjem Načelnika opštine. 

 

II.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka. 

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja I biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“. 

 

Dostavljeno:

Načelniku, 

Službi za finansije, 

Službenom glasniku, 

Predmetu, 

Službeniku za JN, 

a/a. 

 

Načelnik opštine 

Dragan Mastikosa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: