Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga vanlinijskog prijevoza učenika JU Prva osnovna škola Velika Kladuša

Datum objave: 08.01.2020. 09:40 / Izvor: Akta.ba, 26.11.2019.

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 05-14-2828/19 Velika Kladuša, 26.11.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. Stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/16) i člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, dana 26.11.2019. godine, donio je slijedeću

O D L U K U o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU „Prva osnovna škola“ Velika Kladuša Općina Velika Kladuša

Član 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga vanlinijskog prijevoza učenika JU „Prva osnovna škola“ Velika Kladuša na relaciji „Nepeke – Šiljkovača – Šmrekovac – Velika Kladuša“ za I-vo polugodište školske godine 2019/20, za period od 01.12.2019, do 31.12.2019. godine.

Član 2.

Procijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. na godišnjem nivou manja je od 6.000,00 KM, a sredstva za ove namjene obezbjeđuju se u Budžetu Općine Velika Kladuša.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

OPĆINSKI NAČELNIK Fikret Abdić,dipl.ing.s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: