Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke usluga geomehaničkih i kontrolnih ispitivanja​

Datum objave: 08.03.2021. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

Broj predmeta:  01-1007/21

Broj akta:          04-AS-002/21

Brčko,   04.03.2021.godine

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08, 17/16 i 7/18 ), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH”, broj 39/14), člana 48. Statuta Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, člana 6. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH i Zahtjevu za nabavku usluga broj predmeta: 01-1007/21, broj akta: 04-MI-001/21, od 04.03.2021 .godine, Direktor JP "Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, donosi sljedeću

ODLUKU POKRETANJU POSTUPKA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA NABAVKE USLUGA - NABAVKA USLUGA GEOMEHANIČKIH I KONTROLNIH ISPITIVANJA

Član 1.

Ugovorni organ JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom, pokreće Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga - Nabavka usluga geomehaničkih i kontrolnih ispitivanja

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87, a u vezi sa članom 64. i članom 89. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Ukupna procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke iznosi do 17.094,02 KM bez uračunatog PDV-a.

Član 4.

Predmetna nabavka je predviđena i biti će finansirana iz sredstava JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, predviđenih u Poslovnom planu za 2021.godinu kao i u Planu nabavki za 2021. godinu-redni broj: 67/21.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke se zadužuje Služba za javne nabavke. 

Član 6.

Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i predviđeno je zaključivanje ugovora.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Preduzeća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: