Odluka o pokretanju postupka nabavke goriva, plina, ulja i maziva

Datum objave: 10.02.2021. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

Broj: 01/1-JN-17/21

Datum, 09.02.2021. godine

 

Na temelju članka 18. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i članka 39. Statuta JKP “Vodograd“ doo Prozor-Rama Uprava društva- direktor donosi;

 

ODLUKU

O POKRETANJU JAVNE NABAVE

 

1. Odobrava se postupak javne nabave roba pod nazivom: Nabava goriva, plina, ulja i maziva, JRJN- 09100000-3-.

2. Postupak javne nabave iz točke 1. ove Odluke, provesti će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Za predmetnu nabavu osigurana su vlastita sredstva. Predmetna nabava planirana je Planom nabave za 2021. godinu JKP „Vodograd“ doo Prozor-Rama pod rednim brojem 30.

3. Procijenjena vrijednost nabave, iz točke 1. ove Odluke, iznosi 200.000,00 KM /bez PDV-a.

4. Vrsta postupka javne nabave – otvoreni postupak.

5. Predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na 24 mjeseca.

Kriterij dodjele ugovora – ekonomski najpovoljnija ponuda. 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama Uprava društva; direktor

Branko Burić

 

Dostaviti:

- Povjerenstvu za provedbu postupka nabave,

- Web stranica poduzeća - Dosje

- Pismohrana

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: