Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke toplotne energije za potrebe Filijale Prijedor

Datum objave: 20.01.2020. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 03.01.2020.

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: IZ-1/2020-2

Datum: 03.01.2020. godina

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko

osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/16 i 48/19) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2020. godinu, rješavajući no Zahtjevu Filijale Prijedor broj: 0-158/2019-45 od 23.12.2019. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke toplotne energije koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga isporuke toplotne energije za potrebe Filijale Prijedor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama BiH, izuzete od primjene odredaba ovog zakona.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 24.780,00 КM.

Oznaka i naziv iz JRJN: 09323000-9 - Gradsko grijanje.

 

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

 

III

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke u 2020. godini obezbijeđena su Bucetom Republike Srpske na knjigovodstvenoj pozidiji 412200 (rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga).

 

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa privrednim subjektom „TOPLANA“ AD Prijedor, JIB: 4400700950002.

 

V

Odluka će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

 

Obrazloženje

Filijala Prijedor je podnijela Zahtjev broj: 0-158/2019-45 od 23.12.2019. godine radi nabavke usluga isporuke toplotne energije za potrebe Filijale Prijdor u periodu od jedne godine. U Zahtjevu se navodi procijenjena vrijednost u iznosu od 24.780,00 КM bez PDV-a, te da je, nakon ispitivanja tržišta, ustanovljeno da na području Filijale Prijedor ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge.

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji V-3. Plana nabavki Fonda za 2020. godinu broj: 0-1606/2019-9 od 25.12.2019. godine, te da su za nabavku ovih ueluga sredstva obezbijeđena Budžetom Republike Srpske na poziciji 412200.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke.

Naime, pomenutim članom Zakona, u etavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Imajući u vidu činjenicu da isporuku toplotne energije na području koje pokriva Filijala Prijedor vrši isključivo privredni subjekat „TOPJ1ANA“ AD Prijedor, te da, kako je u samom Zahtjevu navedeno, na ovom području ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge, konstatuje se da su ispuljene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

 

U cilju realizacije ove odluke, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima, zaključiće se ugovor sa privrednim subjektom „TOPLANA“ AD Prijedor, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana.

 

Ova odluka predstavlja deklaratavni upravni akt, kojim se samo potvrđuje postojanje pravne norme koja propisuje nastanak određene pravne situacije, u ovom slučaju monopolističkog položaja prethodno navedenog privrednog subjekta.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: