Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga trgovine na malo

Datum objave: 08.02.2021. 16:02 / Izvor: Akta.ba, 31.01.2021.

Bosna i Hercegovina 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 5-16-4-93-10/20

Mostar, 31.1.2020. godine     

 

Temeljem članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH „ broj 32/02 i 102/09) i članka 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), članka 2. st (3) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br. 90/14) te članka 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god., ombudsman donosi

 

ODLUKU

o pokretanju izravnog sporazuma

 

Članak 1.

 

Ovotn odlukom se određuje pokretanje izravnog sporazuma za nabavu usluge trgovine na malo [nabavu robe za unutarnju reprezentaciju, materijala za čišćenje i materijala za dekoraciju službenih prostorija) lnstitucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Ul. Kneza Domagoja bb., Mostar.

 

Članak 2.

 

Procijenjena vrijednost nabave je do 1.538,50 KM (bez uračunatog PDV-a).

 

Članak 3.

 

Postupak iz članka 1. ove Odluke potrebno je provesti u skladu sa Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma („Službeni Glasnik BiH" br. 90/14) i odredbama Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: