Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionica

Datum objave: 11.07.2017. 09:17 / Izvor: Oslobođenje, 11.07.2017.

TRGOVINA "BORAC" D.D.

TRAVNIK

-15. Skupština Društva -

 

Broj: 198/17

Datum: 30.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 161., 162., 168. i 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 81/15) i člana 64. st.1. t.1. Statuta Društva, petnaesta Skupština Trgovina "Borac" d.d. Travnik na zasjedanju održanom 30.06.2017.godine, sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa, donijela je

 

ODLUKU

o smanjenju osnovnog kapitala Društva

smanjenjem nominalne vrijednosti dionica

 

Član 1.

Osnovni kapital Društva utvrđen rješenjem Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH broj: 03/1-19-387/10 od 29.11.2010. godine u ukupnom iznosu od 22.431.270,00 KM smanjuje se za iznos od 7.477.090,00 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti svih dionica sa 15,00 KM za jednu dionicu na 10,00 KM za jednu dionicu.

 

Član 2.

Nakon smanjenja vrijednosti dionica osnovni kapital Društva iznosi 14.954.180, 00 KM i podijeljen je na 1.495.418 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 10,00 KM po jednoj dionici.

 

Član 3.

Ukupne rezerve Društva iznosit će 9.733.926,05 KM:

- postojeće rezerve...................................................2.256.836,05 KM

- dio rezervi formiranih smanjenjem kapitala..........7.477.090.00 KM

Ukupno:................................................ 9.733.926,05 KM

 

Član 4.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se radi pokrića akumuliranog gubitka iz perioda 2010.-2016. godine i formiranja dijela zakonskih rezervi radi pokrića eventualnih gubitaka i drugih nepredviđenih troškova u daljnjem poslovanju Društva.

 

Član 5.

Akumulirani gubitak u iznosu od 8.596.240,89 KM pokriva se na slijedeće način:

- ukupne rezerve................9.733.926,05 KM

- akumulirani gubitak..........8.596.240.89 KM

Razlika: ....................................1.137.685,16 KM

 

Nakon pokrića akumuliranog gubitka, ostatak rezervi Društva iznosi: 1.137.685,16 KM.

 

Član 6.

Prava dioničara po osnovu dionica prije i poslije smanjenja dioničkog kapitala ostaju nepromjenjena.

 

Član 7.

Ova odluka će se objaviti u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, dva puta u roku od 30 dana od dana njenog donošenja.

 

Član 8.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u skladu sa zakonom dostavi odluku Komisiji za vrijednosne papire u Federaciji BiH radi odobrenja smanjenja kapitala, upisa smanjenja kod Registarskog suda i kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

 

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se nakon odobrenja od Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: