Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva

Datum objave: 26.07.2017. 08:40 / Izvor: Oslobođenje, 26.07.2017.

Na temelju članka 357., u vezi sa člankom 358. Zakona o gospodarskim društvima, Alen i Arzija Kovačević članovi društva MAGROPLAST d.o.o. Odžak, Redže Porobića bb sa 100 glasova "ZA" donose i objavljuju

 

ODLUKU

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima, vrši se smanjenje temeljnog kapitala MAGROPLAST d.o.o. za proizvodnju i promet Odžak, Redže Porobića bb.

Članak 2.

Temeljni kapital MAGROPLAST d.o.o. za proizvodnju i promet Redže Porobića bb, koji iznosi 654.000,00 KM umanjuje se za iznos od 186.413,29 KM (slovima:stotinuosamdesetšesttisućačetiristotinetrinaestkon-vertibilnihmaraka i 29/100).

Nakon umanjenja temeljni kapital Društva ostaje u iznosu od 467.586,71 KM (slovima: četiristotinešezdesetsedamtisućapetstotinaosamdesetšesttkonvertibilnihmaraka i 71/100) i pripada Alenu Kovačeviću 35.735,7819 KM i Arziji Kovačević 431.850,9281 KM.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u dnevnim novinama na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Oglašavanjem ove Odluke u Službenim novinama Federacije BiH Društvo obavještava vjerovnike da bezrezervno stoji iza svih svojih obveza i da je spremno izvršiti sve svoje obveze. Rok za podnošenje prijave vjerovnika je 8 dana od dana objavljivanja.

Članak 4.

Odluka će se nakon oglašavanja dostaviti sudskom registru zbog upisa promjena u Registru društava.

Članak 5.

Odžak, 18.07.2017. godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: