Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u Opštini Šipovo

Datum objave: 23.01.2020. 14:17 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

 

Broj 21.54/951-4/20

U Šipovu, dana 20.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Repiblike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 6/12, 110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTI I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

Imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 21.04/951-486/19 od

16.12.2019. godine objavljuje

 

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA U OPŠTINI ŠIPOVO ZA КATASTARSКU

OPŠTINU ŠIPOVO

 

U mjestu Šipovo ul. Gavrila Principa broj 19,1.sprat, počeće dana 20.02.2020. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Šipovo. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima završiće se do dana 19.04.2020. godine.

 

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlagnja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

 

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

 

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

 

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

 

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova u radnim prostorijama Кomisije koje se nalaze u mjestu Šipovo ul. Gavrila Principa broj 19, 1.sprat (stara zgrada Opštine).

 

Od početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: