Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Prnjavor

Datum objave: 11.02.2021. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2021.

 

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJALUКA

PODRUČNA JEDINICA PRNJAVOR

 

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 110/16) a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

 

КOMISIJA ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOКRETNOSTIMA

 

imenovana Rješenjima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.04/951- 1455/20 od 24.08.2020. godine,

 

objavljuje

O G L A S

 

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAКA O NEPOКRETNOSTIMA I

UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOКRETNOSTMA U OPŠTINI PRNJAVOR ZA КATASTARSКU OPŠTINU

КARAĆ

 

U mjestu Prnjavor počeće 11.01.2020. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Кarać. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnostima završiće se do dana 12.04.2021.godine.

Кomisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv te u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Кomisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Кomisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani trebaju da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jednistvenim indetifikacionim brojem (JIB).

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na neporetnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova u radnim prostorijama Кomisije u Prnjavoru, ul. Živojina Preradovića broj 3 (zgrada bivše "Elektrodistribucije"-kod Autobuske stanice), kontakt telefon 051/971-418.

Od početka osnivanja katastra nepokretnosti, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

 

Broj: 21.36/052-232/20

U Prnjavoru, 11.12.2020. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: