Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u Gradu Prijedu za k.o. Ništavci

Datum objave: 24.07.2017. 09:17 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2017.

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/12, 110/16) a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-966-1/17. od 17.07.2017. godine objavljuje

 

O G L A S

O IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U GRADU PRIJEDORU ZA KATASTARSKU OPŠTINU NIŠTAVCI

 

U mjestu Prijedor, ulica Vojvode Putnika bb – Pećani, počeće dana 28.07.2017. godine izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Ništavci. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima završiće se do 20.10.2017. godine.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da uoznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima nanepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da sudužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, apredstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 časova u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u Prijedoru, ulica Vojvode Putnika bb, Pećani.

Presjednik komisije:

U Prijedoru dana: 18.07.2017. godine Dejan Resanović, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: