Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za k.o. Ljubogošta na području opštine Pale

Datum objave: 08.03.2021. 10:20