(poništenje aukcije) Izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem na: mostu preko rijeke Bosne (Bosna III), u Topčić polju, na cesti M17 i mostu preko lokalnog puta i rijeke Rače u Srednjem, na cesti M18

Datum objave: 02.03.2021. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

260-1-3-290-4-36/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Neven Pavlinović, dipl.ing.građ Telefon: (033) 563 482 Faks: (033) 250 400 e-
mail: npavlinovic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi: Antikorozivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem na: Mostu preko rijeke Bosne (Bosna III), u
Topčić polju, na cesti M17 i Mostu preko lokalnog puta i rijeke Rače u Srednjem, na cesti M18


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi: Antikorozivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem na: Mostu preko rijeke Bosne (Bosna III), u
Topčić polju, na cesti M17 i Mostu preko lokalnog puta i rijeke Rače u Srednjem, na cesti M18

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45221110-6 Građevinski radovi na mostu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

cesta M17 i M18

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset) kalendarskih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-3-290-4-36/21
PODIJELI: