(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji bunara B2 na izvorištu Havdine

Datum objave: 27.12.2019. 11:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

777-1-3-45-4-14/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA DOBOJ JUG
IDB/JIB 4218265450008
Kontakt osoba ELVIR DELIĆ
Adresa Trg 21. Mart br. 1
Poštanski broj 74203 Matuzići (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Jug
Telefon (032) 691-250
Faks (031) 699-331
Elektronska pošta dobojjug@bih.net.ba
Internet adresa www.dobojjug.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Doboj Jug

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine, općina Doboj Jug

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine, općina Doboj Jug

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

56.962,33

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Doboj Jug

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Žalba na tendersku dokumentaciju

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

6.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 5. Dodatne informacije

Žalba ponuđača "ECOMER" doo Tuzla izjavljena na tendersku dokumentaciju djelimično uvažena, te je postupak poništen.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
777-1-3-45-4-14/19
PODIJELI: