(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji dnevne pijace u Živinicama - I faza

Datum objave:23.09.2020. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

430-1-3-127-4-151/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dnevne pijace u Živinicama - I faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

predviđeni su sljedeći radovi: nabavka, transport i postavljanje montažno demontažnih objekata (komplet), te
elektroinstalacije, a sukaldno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova (kao izvodu iz projektno-tehničke dokumentacije) u
prilogu TD-e

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213142-0 Građevinski radovi na pijaci na otvorenom
Dodatni predmet(i) 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene
  45310000-3 Elektroinstalacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Centar; Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.9.2020.

V 5. Dodatne informacije

Nema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-127-4-151/20
PODIJELI: