(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji novog objekta arhive na lokaciji izgorjelog montažnog objekta PJD Živinice, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla

Datum objave: 27.12.2019. 09:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1426-1-3-108-4-227/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Edina Džibrić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OP EDTZ-25/19 - Izgradnja novog objekta arhive na lokaciji izgorjelog montažnog objekta PJD Živinice, za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija” Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja novog objekta arhive na lokaciji izgorjelog montažnog objekta PJD Živinice, za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija” Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je na području općine Živinice - lokacija izgorjelog montažnog objekta u okviru PJD Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Predviđeni rok za izvođenje radova je 100 (sto) dana od dana uvođenja u posao, prema prethodno dostavljenom i
usvojenom dinamičkom planu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.10.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144566,15

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144566,15

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1426-1-3-108-4-227/19
PODIJELI: