(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova na desnoj krilnoj padini HE Mostarsko blato

Datum objave: 02.03.2021. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

799-1-3-638-4-184/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Zlatko Kvesić
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja potpornih zidova na desnoj krilnoj padini HE Mostarsko blato

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja potpornih zidova na desnoj krilnoj padini HE Mostarsko blato

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45251120-8 Građevinski radovi na hidroelektrani


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HE Mostarsko blato

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja predmetnih radova je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja u posao.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Poništava se postupak nabave radova 'Izgradnja potpornih zidova na desnoj krilnoj padini HE Mostarsko blato', u skladu sa
člankom 69. stavak (2) točka d) Zakona.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.2.2021.

V 5. Dodatne informacije

Odluka o poništenju postupka nabave radova broj I-1311/21 od 12.02.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-638-4-184/21
PODIJELI: