(poništenje aukcije) Izvođenje radova na nužnim popravkama na objektima kolektivnog stanovanja - lot 4

Datum objave: 19.12.2019. 16:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

935-1-3-151-4-189/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba Amar Karišik
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

4


II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo
Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici: Muhameda ef. Pandže
393, Muhameda ef. Pandže 43-45, Muhameda ef. Pandže 391, Grbavička 93, Hasana Brkića 1-9.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 - Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulici: Muhameda ef. Pandže
393, Muhameda ef. Pandže 43-45, Muhameda ef. Pandže 391, Grbavička 93, Hasana Brkića 1-9.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62393,16

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana od dana zaključenja ugovora, uvođenja u posao i obezbijeđenja ugovora o
vršenju cjelokupnog stručno-tehničkog nadzora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova su objekti kolektivnog stanovanja u ulici: Muhameda ef. Pandže 393, Muhameda ef. Pandže 43-45,
Muhameda ef. Pandže 391, Grbavička 93, Hasana Brkića 1-9

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.10.2019.

V 5. Dodatne informacije

U skladu sa rješenje o poništenju postupka javne nabavke broj 13-14-837/19.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-1-3-151-4-189/19
PODIJELI: