(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivnog dijela vodovoda Jahići-Beširovići, MZ Gornja Višća i izgradnji filter stanice za kondicioniranje vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ Gračanica Selo, lot 2

Datum objave: 09.02.2021. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

430-1-3-224-4-8/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija distributivnog dijela vodovoda Jahići-Beširovići, MZ Gornja Višća i Izgradnja filter stanice za kondicioniranje
vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ Gračanica Selo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova po programu/projektu „Rekonstrukcija distributivnog dijela vodovoda Jahići-
Beširovići, MZ Gornja Višća“ i „Izgradnja filter stanice za kondicioniranje vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ
Gračanica Selo “, podijeljen u Lot-ove (2 lot-a), je u skladu sa specifikacijom radova po predmetnim projektima/programima,
koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže
  45252126-7 Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja filter stanice za kondicioniranje vode u sistemu vodovoda Gračanička rijeka u MZ Gračanica Selo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

podrazumijeva: pripreme radove, zemljane radove, armirano-betonske radove, montažne radove, razne građevinske
radove, završne/razne radove, hidrotehničke radove i elektro radove, a sve u skladu sa specifikacijom poslova/radova po
predmetnom projektu/programu (kao izvodom iz projektno-tehničke dokumentacije), koji se nalazi u prilogu tenderske
dokumentacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45252126-7 Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode
Dodatni predmet(i) 44161200-8 Glavni vodovod

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Gračanica; Grad Živinice

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

86968,38

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

86968,38

V 5. Dodatne informacije

Nema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-224-4-8/21
PODIJELI: