(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji spomenika poginulim borcima otadžbinskog rata 91-95 u Tutnjevcu

Datum objave: 15.02.2021. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

894-1-3-88-4-26/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA UGLJEVIK
IDB/JIB 4400458050000
Kontakt osoba Ahmed Čolić
Adresa Trg Draže Mihailovića
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 773-771
Faks (055) 772-336
Elektronska pošta javnenabavke2012@hotmail.com
Internet adresa www.opstinaugljevik.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Ugljevik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija spomenika poginulim borcima otadžbinskog rata 91-95 u Tutnjevcu.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija spomenika poginulim borcima otadžbinskog rata 91-95 u Tutnjevcu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212314-0 Građevinski radovi na istorijskom spomeniku ili spomen-kući


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TUTNJEVAC

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DANA RAČUNAJUĆI OD DANA UVOĐENJA U POSAO

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Iz razloga što ponuđač nije dostavio u određenom roku bezuslovnu garanciju banke za uredno izvršenje obaveza.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.1.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
894-1-3-88-4-26/21
PODIJELI: