(poništenje aukcije) Izvođenje radova nastavka izgradnje stadiona Lug-Lendići

Datum objave: 09.03.2021. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1190-1-3-166-4-9/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JAJCE
IDB/JIB 4236200900004
Kontakt osoba Jasna Aganović
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 657-000
Faks (030) 657-000
Elektronska pošta opc.jajce.nabavke@gmail.com
Internet adresa www.opcina-jajce.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jajce

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje stadiona Lug-Lendići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje stadiona Lug-Lendići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definirano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-110-7/21 od 18.02.2021. godine poništena je tenderska dokumentacija zajedno sa
Obavijesti o nabavci broj: 1190-1-3-166-3-95/20

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

24.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1190-1-3-166-4-9/21
PODIJELI: