(poništenje aukcije) Nabavka betonskih cijevi i konusnih završetaka

Datum objave: 10.03.2021. 12:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1371-1-1-7-4-6/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400124430006
Kontakt osoba Tatjana Bjelošević
Adresa Kralja Petra I broj 15 B
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-312
Faks (053) 241-801
Elektronska pošta info@vodovod-doboj.com
Internet adresa www.vodovod-doboj.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT- 18 BETONSKE CIJEVI I KONUSNI ZAVRŠETCI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

pPREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114220-0 Betonske cijevi i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

VODOVOD A.D. DOBOJ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1371-1-1-7-4-6/21
PODIJELI: