(poništenje aukcije) Nabavka biomase (piljevine i sječka, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe podružnica TE Tuzla i TE Kakanj

Datum objave: 24.02.2021. 07:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

986-1-1-335-4-48/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Sanela Mulić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka biomase (piljevine i sječka, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe
podružnica TE Tuzla i TE Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka biomase (piljevine i sječka, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe
podružnica TE Tuzla i TE Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Tenderska dokumentacija zajedno sa Obavještenjem o nabavci broj 986-1-1-335-3-383/20 od 24.12.2020. godine poništena
od strane URŽ Rješenjem broj JN2-03-07-1-256-7/21 od 18.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-335-4-48/21
PODIJELI: