(poništenje aukcije) Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje - nabavka bešavne cijevi mat. 7CrMoVTiB - 10 - 10 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 16.02.2021. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1424-1-1-396-4-69/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje - nabavka bešavne cijevi mat. 7CrMoVTiB - 10 - 10 za potrebe Podružni
ce Termoelektrana "Kakanj"Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje - nabavka bešavne cijevi mat. 7CrMoVTiB - 10 - 10
za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio
tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42160000-8 Kotlovski uređaji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Podružnice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu - ne prihvata se sukcesivna isporuka.

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79960,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

88000,00

V 5. Dodatne informacije

član 69. stav (2) tačka e) ZJN BiH

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-1-396-4-69/21
PODIJELI: