(poništenje aukcije) Nabavka goriva u 2021.

Datum objave: 11.02.2021. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1018-1-1-6-4-19/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

255644,44

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva u 2021

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva u 2021.godini
Lot 1 – Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje ustanove
Lot 2 – Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja nerazv.cesta po mjesnim zajednicama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje ustanove

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 – Gorivo za redovno poslovanje ustanove:
-DIZEL BAS EN 590 - do 5.000 litara (okvirno)
-BMB 95 EN 228 - do 5.000 litara (okvirno)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,01

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Cazinu i u BiH

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Član 69. stav (3)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


11.2.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja nerazv.cesta po mjesnim zajednicama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dizel BAS EN 590 - 140.000 l (okvirno)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

-

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

238550,43

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u Cazinu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Član 69. stav (3)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-1-6-4-19/21
PODIJELI: