(poništenje aukcije) Nabavka hirurških konaca i drugog hirurškog šivaćeg materijala, lot 2 i 4

Datum objave: 12.02.2021. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

509-1-1-120-4-52/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Petar Matić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149914,34

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava hirurških konaca i drugog hirurškog šivaćeg materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141121-4 Kirurški konac


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 2 - KONCI ZA POTREBE HIRURGIJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Kirurški konac

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

81535,44

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada Bolnice, Banjalučka 3, Brčko

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

6

V 5. Dodatne informacije


Rješenjem URŽ-a BiH, broj: JN2-01-07-1-2505-9/20 od 04.01.2021. godine žalba ponuđača „Plus Medical“ doo Tuzla je
usvojena i poništena Odluka ugovornog organa broj: 128/20-1 od 20.08.2020. godine u odnosu na lotove 2 i 4.
Komisija za javne nabave se nakon donešenog Rješenje URŽ-a BiH ponovno sastala radi analize pristiglih ponuda (lotovi 2 i 4)
te je nakon pregleda Rješenja utvrđeno da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT - 4 - KONCI ZA POTREBE GINEKOLOGIJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141121-4 Kirurški konac

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23805,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU „Zdravstveni centar Brčko“, središnja apoteka, zgrada Bolnice, Banjalučka 3, Brčko

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

4

V 5. Dodatne informacije


Rješenjem URŽ-a BiH, broj: JN2-01-07-1-2505-9/20 od 04.01.2021. godine žalba ponuđača „Plus Medical“ doo Tuzla je
usvojena i poništena Odluka ugovornog organa broj: 128/20-1 od 20.08.2020. godine u odnosu na lotove 2 i 4.
Komisija za javne nabave se nakon donešenog Rješenje URŽ-a BiH ponovno sastala radi analize pristiglih ponuda (lotovi 2 i 4)
te je nakon pregleda Rješenja utvrđeno da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
509-1-1-120-4-52/21
PODIJELI: