(poništenje aukcije) Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine, lot 2

Datum objave: 16.02.2021. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

795-1-1-87-4-29/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Nermina Šabanović, 035 300-515, Jusuf Džihanović 035 252-208
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine podjeljenja u
LOTove kako slijedi:
LOT 1 – Svježe juneće meso i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa
LOT 2 – Piletina u komadu i rasjek piletine i proizvodi od pilećeg mesa
LOT 3 – Svježe voće i povrće
LOT 4 - Konzervirano i zamrznuto voće i povrće
LOT 5 – Mlijeko i mliječni proizvodi
LOT 6 – Riba i proizvodi od ribe
LOT 7 – Robe za tople napitke i hladni napici
LOT 8 – Ostali prehrambeni proizvodi i potrošni pribor

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15111100-0 Govedina
  15112000-6 Perad
  15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15330000-0 Prerađeno voće i povrće
  15220000-6 Zamrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi
  15411000-2 Životinjska ili biljna ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Piletina u komadu i rasjek piletine i proizvodi od pilećeg mesa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvodi od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa
sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
15112130-6 Pilići
Dodatni predmet(i)
15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Restoran Studentskog centra, M.Hevajia Uskufija 7, Tuzla

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽa broj: JN2-03-07-1-3776-9/20 od 18.01.2021. godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-87-4-29/21
PODIJELI: