(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka hrane i pića: mlijeko i mliječni proizvodi, pekarski proizvodi, meso, zamrznuto povrće, bezalkoholna pića, razni prehrambeni proizvodi, voće i povrće

Datum objave: 23.01.2020. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

702-1-1-183-4-5/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB 4200388610003
Kontakt osoba Salko Kovač
Adresa La Benevolencija 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 444-014
Faks (033) 444-014
Elektronska pošta judjecas@gmail.com
Internet adresa www.djecasarajeva.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

512820,51

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka hrane i pića

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka hrane i pića

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 Meso

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka svježeg mesa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15110000-2 Meso

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

td

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 5. Dodatne informacije

Niti jedan ponuđač nije dostavio ponudu sa potrebnim certifikatima kvaliteta, što je u ovom konretnom slučaju HACCP
certifikat.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
702-1-1-183-4-5/20
PODIJELI: