(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola, lotovi: 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18

Datum objave: 12.07.2021. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1157-1-1-95-4-348/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

8,11,13,14,15,17,18

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola (18 lotova)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola (18 lotova)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Najniža cijena

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Da

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7570,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

726,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

429,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

231,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

494,02

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

528,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1

27.5.2021.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-95-4-348/21
PODIJELI: