(poništenje aukcije) Nabavka i ugradnja enkodera i komunikacionih kartica - elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 09.02.2021. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1424-1-1-401-4-59/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Dženita Fazlić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja enkodera i komunikacionih kartica - elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja enkodera i komunikacionih kartica - elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38800000-3 Oprema za upravljanje industrijskim procesima i oprema za daljinsko upravljanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 5. Dodatne informacije

Postupak se poništava u skladu sa članom 69. stav(2) tačka d) ZJN BiH

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-1-401-4-59/21
PODIJELI: