(poništenje aukcije) Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici Markale

Datum objave: 12.02.2021. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

281-1-1-230-4-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "TRŽNICE PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200683020005
Kontakt osoba Lejla Delić
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 4a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 205-353
Faks (033) 205-549
Elektronska pošta kjkptrznicesa@bih.net.ba
Internet adresa www.trznice.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

„ Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„ Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sistema grijanja u Gradskoj tržnici „Markale“"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44622000-6 Sistemi za korištenje toplinske energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fco.KJKP „TRŽNICE – PIJACE“ d.o.o. Sarajevo, Gradska tržnica „Markale“ .

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ugovorni period: do okončanja isporuke, montaže i puštanja u rad opreme koja je predmet nabavke(60 kalendarskih dana)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon isteka žalbenog roka , Ugovorni organ je uputio ponuđaču, poziv za potpisivanje ugovora br. 401/21 od
03.02.2021.godine
Dana 04.02.2021.godine ponuđač je dostavio Odgovor na poziv na potpisivanje ugovora u kojem navodi da s obzirom na
protek vremena više od jedne godine od dana predaje ponude , da nisu u mogućnosti ispoštovati ponuđene cijene iz ponude
broj 2/20 od 27.01.2020.godine i da nisu u mogućnosti pristupiti potpisivanju ugovora.
Kako u konkretnom postupku javne nabavke nema više prihvatljivih ponuda , ugovorni organ nije mogao primjeniti
odredbe člana 72. Zakona o javnim nabavkama BiH u smislu da ponudi ugovor slijedećem rangiranom .

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
281-1-1-230-4-2/21
PODIJELI: