(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijske opreme i pribora za potrebe Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, lot 1

Datum objave: 09.03.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

862-1-1-204-4-50/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Tanja Babić
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta marina.viskovic@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijske opreme i pribora za potrebe Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijske oprema i pribora za potrebe Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog digestora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka laboratorijskog digestora za potrebe Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim
naočara)

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora je od dana potpisivanja do isteka garantnog roka.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, Banja Luka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-1-1-204-4-50/21
PODIJELI: