(poništenje aukcije) Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, lot 2 i 3

Datum objave: 11.03.2021. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

804-1-1-93-4-29/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Amina Pekmez Medina
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN doksorubicin inf/inj 10 mg i INN doksorubicin inf/inj 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN doksorubicin inf/inj 10 mg i INN doksorubicin inf/inj 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

1920

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26902,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 (dva) mjeseca od zaključenja ugovora odnosno do isporuke ukupne količine lijeka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima se ordiniraju lijekovi

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Razlog kojim je utvrđeno da dostavljena ponuda za LOT 2 nije prihvatljiva za Ugovorni organ, odnosno cijene svih
prihvatljivih ponuda odnosno ponude znatno su veće odnosno znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku (član 69. Stav (2) pod e) Zakona o javnim nabavkama)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN oksaliplatin inf 50mg i INN oksaliplatin inf 100mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN oksaliplatin inf 50mg i INN oksaliplatin inf 100mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

1550

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35401,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 (dva) mjeseca od zaključenja ugovora odnosno do isporuke ukupne količine lijeka

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima se ordiniraju lijekovi

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Razlog kojim je utvrđeno da dostavljena ponuda za LOT 3 nije prihvatljiva za Ugovorni organ, odnosno cijene svih
prihvatljivih ponuda odnosno ponude znatno su veće odnosno znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu
nabavku (član 69. Stav (2) pod e) Zakona o javnim nabavkama)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

2.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-93-4-29/21
PODIJELI: