(poništenje aukcije) Nabavka lož ulja

Datum objave: 15.03.2021. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

935-7-1-4-4-19/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba Amar Karišik
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lož ulja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Predviđa se zaključivanje Ugovora sa 1 (jednim) ponuđačem na period od 1 (jedne) godine.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
U skladu sa Rješenjem o poništenju postupka javne nabavke broj 13-11-337/21.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-7-1-4-4-19/21
PODIJELI: