(poništenje aukcije) Nabavka materijala, projektovanje i izgradnja TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš)

Datum objave: 20.01.2020. 14:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1437-1-1-74-4-34/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba koja kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20)
kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba koja kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20)
kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš), predviđenih u
planu nabavki za 2019. godinu, po otvorenom postupku broj: OP-020/19.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45311200-2 Elektromontažni radovi
Dodatni predmet(i) 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Zahtijevane količine predmeta nabavke, razvrstane po kategorijama, navedene su u Obrascu za cijenu ponude –
Specifikacija, koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sporuka robe, ugradnja i radovi će se izvoditi u skladu sa potrebama ugovornog organa, na području Kantona Sarajevo,
Općine Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.1.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-1-74-4-34/20
PODIJELI: