(poništenje aukcije) Nabavka opreme i sanacija zatvarača temeljnog ispusta izlaz u pogonu HE Jablanica

Datum objave: 31.12.2019. 10:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

986-1-1-287-4-419/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme i sanacija zatvarača temeljnog ispusta izlaz u pogonu HE Jablanica, Podružnice Hidroelektrane na Neretvi,
Jablanica - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Isporuka opreme, specijalistički radovi i nadzor nad montažom hidrauličke opreme, sanacija servomotora i sanacija
zatvarača temeljnog ispusta izlaz u pogonu HE Jablanica, Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica - JP Elektroprivreda
BiH d.d. – Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31720000-9 Elektromehanička oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz Tenderskog dokumenta

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema uslovima iz Tenderskog dokumenta

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz termin plana realizacije koji je sastavni dio Tenderskog dokumenta

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

31.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke broj 02-38149/19 od 19.12.2019. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-287-4-419/19
PODIJELI: