(poništenje aukcije) Nabavka policijske uniforme za potrebe Sudske policije RS

Datum objave: 18.02.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1362-1-1-36-4-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401625260000
Kontakt osoba Dejan Čučak
Adresa Aleja Svetog Save bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 212-801
Faks (051) 226-071
Elektronska pošta jelena.despotovic@pravosudje.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka "Policijske uniforme" za potrebe Sudske policije RS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka "Policijske uniforme" - polo majica kratkih rukava i kratkih jakni sa oznakama Sudske policije RS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

700 komada polo majica kratkih rukava i 220 komada kratkih jakni

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište kupca, Aleja Sv. Save bb, Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do trenutka realizacije ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Nijedna pristigla ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1362-1-1-36-4-5/21
PODIJELI: