(poništenje aukcije) Nabavka potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemisjkog laboratorija, lotovi: 3, 8, 11, 12, 14, 16

Datum objave: 25.02.2021. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1075-1-1-143-4-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Kontakt osoba ASJA OKOVIĆ
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 622-227
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,8,11,12,14,16

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemisjkog laboratorija

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 (Antiserumi za aglutinaciju)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 (Antiserumi za aglutinaciju)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10400,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pitola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.1.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 (Laboratorijsko suđe-staklo)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 (Laboratorijsko suđe-staklo)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9100,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9100,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


2


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11 (Specifični potrošni materijal)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11 (Specifični potrošni materijal)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1900,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1900,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12 (Sanitetski materijal)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12 (Sanitetski materijal)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

18600,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.1.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14 (certificirani referentni materijali za hemijski laboratorij)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14 (certificirani referentni materijali za hemijski laboratorij):

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1600,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16 (Tečne i čvrste hemikalije)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16 (Tečne i čvrste hemikalije)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9800,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9800,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1075-1-1-143-4-3/21
PODIJELI: