(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, lot 9

Datum objave: 16.03.2021. 09:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1255-1-1-733-4-96/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Miljana Vračar
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

9

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-16435-1/20 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trodijelne šprice bez igle- sigurnosne

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tehničkom specifikacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Klinička apoteka, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-733-4-96/21
PODIJELI: