(poništenje aukcije) Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova (AV linije, fiz. otopine i dr.), lot 2

Datum objave: 12.02.2021. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

804-1-1-73-4-18/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Adnan Saračević
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU I LIJEKOVI (AV linije, fiz. otopine i dr.)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJAL ZA DIJALIZU I LIJEKOVI (AV linije, fiz. otopine i dr.)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G ( 1,6 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x
25 mm) Venska igla za dijalizu 14G ( 2,0 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 17G ( 1,5 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 17G
(1,5 x 25 mm) Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1,2,3 , 4,5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog
biokompatibilnog materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G ( 1,6 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 14G ( 2,0 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 17G ( 1,5 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 17G (1,5 x 25 mm)
Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1,2,3 , 4,5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog biokompatibilnog
materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

161.200

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

67166,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

29.12.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-73-4-18/21
PODIJELI: