(poništenje aukcije) Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH, lotovi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Datum objave: 16.02.2021. 10:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1157-1-1-774-4-133/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta
BiH - 2/2020

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – JU Petnaesta osnovna škola Šatorovići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4950,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4700,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – Stručna služba srednjeg obrazovanja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Inspektorata Brčko distrikta BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85470,09

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo – za potrebe službe za boračko invalidsku zaštitu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19720,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost – Pododjeljenje za izdavanje dozvola i
ovlaštenja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4650,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništena tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-01-07-1-
260-8/21 od 03.02.2021. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

3.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-774-4-133/21
PODIJELI: